Watch The Cash Flow

Program „WatchTheCashFlow” dotyczy zagadnień zarządzaniami ryzykiem walutowym. Chcemy zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć, asymetrię wiedzy między przedsiębiorcami i menedżerami w firmach a bankowcami, brokerami. Finansjera osiąga w relacjach z firmami zyski nieproporcjonalne do podjętego ryzyka, które jest raczej przenoszone na biznes.

Jest to program Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, realizowany we współpracy z firmą „Million Dollars, Baby”

Przeczytaj o projekcie

O projekcie

Wraz z Marcinem Obrębskim i Andrzejem Zapartym z „Million Dollars, Baby” www.million-dollars.pl
omówimy następujące zagadnienia:

  1. Metody, modele zarządzania ryzykiem walutowym / zmniejszające ryzyko walutowe.
  2. Narzędzia, instrumenty i produkty do zabezpieczenia ryzyka walutowego / wspierające zarządzanie ryzykiem walutowym.
  3. Okoliczności / powody powstawania ryzyka, efekty stosowania różnych metod i narzędzi.
  4. Polityka i strategia zabezpieczeń. Jak budować i realizować politykę i strategię zabezpieczania ryzyka walutowego.
  5. Dane niezbędne podejmowania decyzji o zabezpieczeniu pozycji walutowych oraz do zarządzania pozycjami walutowymi.
  6. Zarządzanie pozycją walutową. Metody oceny efektywności podejmowanych decyzji i działań w zakresie zabezpieczeń.
  7. Wykorzystanie instrumentów finansowych w sprawozdawczości finansowej. Klasyfikacja i wykorzystanie instrumentów finansowych w tym pozycji walutowych w kontekście zarządzania ryzykiem walutowym.

Marcin Obrębski – treasurer

Praktyk rynków walutowych i towarowych od 20 lat. Swoją przygodę z finansami rozpoczął w roku 2004 najpierw jako asystent Zarządu a następnie jako diler korporacyjny w banku DNB NORD.

Obsługiwał średnie i duże firmy w zakresie zabezpieczeń ryzyka walutowego, towarowego i stopy procentowej. Wspierał Departament Finasowania Strukturalnego w kreowaniu instrumentów komplementarnych do kredytowych, otwierając mu możliwości bliskiej współpracy działami finansowymi obsługiwanych firm.

Po opuszczeniu sektora finansowego w roku 2019 swoje kompetencje wykorzystywał i rozwijał w sektorze przedsiębiorstw. Wykorzystując swoją wiedzę i znajomość praktyk bankowych, jak i  również codziennego funkcjonowania ich klientów, pomagał w realizowaniu i implementowaniu zrównoważonej i wspierającej rozwój firm, polityki zabezpieczeń walutowych i towarowych.

W MDB specjalizuje się w analizie rynków towarowych , rynku walutowym oraz zarządzaniu portfelem zabezpieczeń.

Andrzej Zaperty – treasurer

Niepraktykujący absolwent prawa, niewykształcony kierunkowo praktyk finansów. Lubuje się w ekonomicznym dyskursie, do którego wiedzy dostarcza mu 16 letnia praktyka rynkowa. Przeszedł wszystkie szczeble na drabinie kariery dealera rynku finansowego, realizując transakcje z korporacjami jak Orlen, jak i drobnym biznesem, gdzie każde dodatkowe EUR ma znaczenie. Uważa, że analiza techniczna jest lepsza niż kryształowa kula, a właściwe definiowanie cyklów koniunkturalnych i fundamentalnych czynników wpływających na wycenę aktywów, ma przewagę nad rysowaniem linii na wykresie.
Skuteczność w odczytywaniu sygnałów, dyscyplina pracy, efektywność w zarządzaniu ryzykiem z aktywną optymalizacja strategii inwestycyjnych pozwala mu na zawodową realizację z grupą zadowolonych klientów.

Uważa, że Państwo jest jedynym emitentem pieniądza, a deficyt sektora publicznego jest dochodem prywatnego.

Tematy

Okoliczności i powody powstawania ryzyka, efekty stosowania różnych metod i narzędzi

Polityka i strategia zabezpieczeń. Jak budować i realizować politykę i strategię zabezpieczania ryzyka walutowego?

Zarządzanie pozycją walutową. Metody oceny efektywności podejmowanych decyzji i działań w zakresie zabezpieczeń

Wykorzystanie instrumentów finansowych w sprawozdawczości finansowej. Klasyfikacja i wykorzystanie instrumentów finansowych, w tym pozycji walutowych w kontekście zarządzania ryzykiem walutowym